Pokyn D – 288

Aktuální metodický pokyn MFČR usnadňuje posoudit uplatnitelné náklady a kritéria výzkumu a vývoje pro snížení daňového základu.

Co je výzkum a vývoj podle legislativy?

Nejtěžší na celém procesu je určit hranice výzkumu a vývoje (VaV) a odlišit je od ostatních příbuzných činností. Dle legislativy je projekt VaV takovým projektem, který:

Výčet, co lze všechno uplatnit, je popsán v Pokynu D – 288, článek 3.

Co není výzkum a vývoj?

Výzkumem a vývojem nejsou činnosti, spojené s rutinní prací a zaběhnutými postupy. Dobrým vodítkem je také vývoj v čase, tedy pokud se produkt při ohlédnutí za poslední léta příliš neměnil.

Co přesně nelze odečíst pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj, podrobně pojednává Pokyn D – 288, článek 4.

Úspěch výzkumu a vývoje

Samotný výzkum a vývoj má zásadní vliv na rozvoj podnikání. Firmy inovující své produkty a výrobní postupy přirozeně obsazují výhodnější pozici na trhu. Důsledkem zpravidla bývají dobré hospodářské výsledky a úspěchy. Víme, že se našim klientům daří a že ušetřené prostředky často investují zpět do inovací svých produktů a služeb.

Co je odčitatelná položka na výzkum a vývoj a kdo ji využije?

Odpočet na položky výzkumu a vývoje (VaV) lze využít od roku 2005 a Ministerstvo financí ČR si od něj slibuje příliv investic do výzkumu a vývoje a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Díky odčitatelné položce na výzkum a vývoj mohou společnosti až 100 % nákladů, spojených s výzkumem a vývojem, ještě jednou odečíst ze základu daně.

Které firmy mohou využít odčitatelnou položku na VaV?

Firmy působící v oblastech:

 

Náklady na výzkum a vývoj
lze odečíst ještě jednou ze základu daně.

Víme, jak na to »

Náklady na výzkum a vývoj
lze odečíst ještě jednou
ze základu daně

Víme, jak na to »